เกาะพงัน- ล่องเรือเต็มวัน 2900 บาทต่อท่าน


ล่องเรือทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.

ผู้ใหญ่ราคา 2900 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 12 ปี ลด -50 %
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี

สิ่งที่รวมในทริปล่องเรือ?

drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water

 

 

เกาะสมุย - ล่องเรือเต็มวัน 2900 บาทต่อท่าน


ล่องเรือทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.

ผู้ใหญ่ราคา 2900 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 12 ปี ลด -50 %
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี

สิ่งที่รวมในทริปล่องเรือ?

drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water

 

 

อ่างทองมารีนพาร์ค - ล่องเรือเต็มวัน 2900 บาทต่อท่าน


ล่องเรือทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น.

ผู้ใหญ่ราคา 2900 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 12 ปี ลด -50 %
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี

สิ่งที่รวมในทริปล่องเรือ?

drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking waterdrinking water drinking water

 

 

รับประทานอาหารค่ำล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก - 2300 บาทต่อท่าน


ล่องเรือวันพุธและวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16:45 น. ถึง 19:45 น.

ผู้ใหญ่ราคา 2,300 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 12 ปี ลด -50 %
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี

สิ่งที่รวมในทริปล่องเรือ?

drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water drinking water

จองทริพล่องเรือออนไลน์ สมุยสามารถจองล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

จำนวนคนล่องเรือ

ผู้ใหญ่ :
เด็กอายุ 3-12 ปี:
เด็กต่ำกว่า 3 ปี :

ข้อมูลเกี่ยวกับการล่องเรือ

ล่องเรือ:
กำหนดวันล่องเรือ:
 / 
 / 

บริการรับ-ส่ง

ชื่อโรงแรม :
ที่อยู่โรงแรม :
เบอร์โทรโรงแรม :
เลขที่ห้อง :

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน :
รหัสโปรโมชั่น :
ยืนยันข้อมูลที่ปรากฎ:

หมายเหตุ: เราต้องยืนยันทัวร์ที่มีวันที่ ในช่วงไฮซีซั่นเรามักเต็ม 3 หรือ 4 วันล่วงหน้า เราจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการจองห้องพัก

Login